Hverken du som kunde eller vi som leverandør, er tjent med at prisen blir en negativ overraskelse. De fleste oppdrag tar 1-2 timer. Ved oppdrag utover dette kan vi gjerne avtale en fastpris. Det tilkommer ingen ekstrautgifter utover det som avtales. Du betaler ingenting, hvis avtalt jobb ikke lar seg gjennomføre. Kjøring belastes med egne sats pr. km.

 

Pris til privatpersoner (priser oppgitt inkl. mva) 

Pris pr. time honnør (hjemmebesøk):  kr. 700,-  

Pris pr. time (hjemmebesøk):  kr. 800,-

Pris pr. 5 minutter Fjernhjelp:  kr. 45,-

Pris klippekort (5 timer):  kr. 3.000,-

Pris klippekort (10 timer):  kr. 5.500,-

 

Pris bedrifter (priser oppgitt ekskl. mva)

Pris pr. time (på stedet):  kr. 800,-

Pris pr. 5 minutter Fjernhjelp:  kr. 40,-

Pris klippekort (5 timer):  kr. 3.400,-

Pris klippekort (10 timer):  kr. 6.500,-

 

Kjøring:

Kjøring belastes med kr. 4.48,-/km inkl. mva + eventuelle bompenger (statens satser)