Bedrift

Små bedifter har ofte mange av de samme problemer og utfordringer som «avanserte» private kunder. I tillegg benyttes ordre. faktura og regnskapsprogrammer som Visma, Fiken,   PowerOffice o.s.v.
Bedrifter har i tillegg utfordringer knyttet til:

PC-støtte har etterhvert opparbeidet god kompetanse innenfor disse områdene og kan bistå med det meste.

Ved tyngre oppgaver, som design av kompleks infrastruktur o.l. har vi tilgang til kompetanseressurser og samarbeidspartnere, som kan bistå. Ta gjerne kontakt.